e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi temsilcisi Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu, “Kişisel Veri Ekonomisi, İnovasyon ve Yerli Sanayii” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Türkiye Bilişim Derneği’nden Kani Hacıpaşaoğlu, “Türkiye’de Yerlilik ve Milli Stratejideki Önemi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.