e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Infografikler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) destekleriyle düzenlenen 5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 6 aylık bir hazırlık sürecinin ardından, ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ temasıyla, 17 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da KVKK Binası’nda gerçekleştirildi. 15 kişilik bir danışma kurulunun hazırladığı 50 konu başlığı arasından seçilen 14 konu,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin destekleriyle düzenlenen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi, 6 aylık bir hazırlık sürecinin ardından, “Kamu ve Özel Sektördeki Siber Güvenlik Zafiyetleri 2.0’’ temasıyla, 17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. 15...