e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi


5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) destekleriyle düzenlenen 5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 6 aylık bir hazırlık sürecinin ardından, ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ temasıyla, 17 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da KVKK Binası’nda gerçekleştirildi.

15 kişilik bir danışma kurulunun hazırladığı 50 konu başlığı arasından seçilen 14 konu, kişisel verileri koruma ekosistemini oluşturan altı paydaş olan; kullanıcılar, üreticiler, üniversiteler, sektör medyası, sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu otoritesini temsil eden 17 konuşmacı tarafından biri açılış üçü teknik olmak üzere dört bölümde anlatıldı.

Etkinliğe 201 ziyaretçi kaydı oluşturulurken, 34 firma ve kurumunda dahil olduğu 154 ziyaretçi katılımı gerçekleşti.

Dört bölümden oluşan etkinliğin sadece Açılış ve Protokol olarak isimlendirilen ilk bölümü e-Safe’in YouTube kanalında canlı yayınlandı ve 284 izlenmeye ulaştı. Ayrıca etkinlik 09:00-12:00 saatleri arasında Twitter’da Trend Topic’de 3’üncü sırada yer aldı.