e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Author: e-Safe

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezler kullanımına ilişkin problemleri e-Safe’e ile paylaştı. Çerez kullanımıyla ilgili, kullanılan çerezlerin yazıldığı, çerezlerin türlerinin, amaçlarının ve sürelerinin belirtildiği, fakat rızanın alınmadığı bir aydınlatma yükümlülüğü ve rıza talebinden bahseden Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin tüm...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin açık rızanın taşıması gereken özellikleri e-Safe’e anlattı. Kişisel verilerin bir takım istisnaları olmakla birlikte yalnızca ilgili kişinin açık rızasıyla işlenebileceğini belirten Hüseyin Can Aksoy, rızanın veri işleme faaliyetinden önce, yani çerezler kullanılmadan tam...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini e-Safe’e anlattı. Çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün veri işleme faaliyetinden önce yapılması gerektiğini belirten Hüseyin Can Aksoy, “Kullanıcının veya abonenin, ilgili web sitesine...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerez politikasının, gizlilik politikası ve aydınlatma yükümlülüğü ile aynı olup olmadığını e-Safe’e anlattı. Gizlilik politikasının hangi tür verilerin hangi amaçlarla işleneceğine ilişkin olarak veri sorumlusunun belirlediği ilkeleri ifade ettiğini, çerez politikasının ise münhasıran çerezler vasıtasıyla...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlerin kişisel veri içerip içermemesini e-Safe’e anlattı. Çerezlerin, kullanıcıların ziyaret ettikleri web siteleri tarafından, kullanıcıların terminal cihazlarına (bilgisayar, cep telefonu, tablet) yerleştirilen küçük metin dosyaları olduğunu belirten Hüseyin Can Aksoy, “Bunlar kullanıcılar hakkında topladıkları bilgiler...

KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı KVK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, aydınlatma metninde dikkat edilmesi gereken hususları e-Safe’e anlattı. Aydınlatma metninin veri sorumlusu yada yetkilendirdiği kişi tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğunu belirten Ezgi Ergüneş Duran, “Dolayısıyla burada ispat yükümlülüğü de veri sorumlusunda. Yani aydınlatmayı yaptığını...

KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı KVK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, aydınlatma metninde sıkça yapılan hataları e-Safe’e anlattı. İlk olarak aydınlatmanın yapılma zamanının çok önemli olduğunu ve aydınlatmanın, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmesi sırasında yapılması gerektiğini belirten Ezgi Ergüneş Duran, “Kurulumuz önüne gelen...

KVKK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, gizililik politikası ve aydınlatma yükümlülüğünün ayrımını e-Safe ile paylaştı. Ezgi Ergüneş Duran, aydınlatma yükümlülüğünün kanundan doğduğunu ve veri sorumlusuna getirilmiş olan bir yükümlülük olduğunu söyledi. Ergüneş Duran, aydınlatma yükümlülüğünün temelini kanun oluşturduğu için gizlilik politikası ile karşılaştırırken mevzuata bakılmasının ve düzenlemelerine...

Kişisel Verilerin Korunmasında İdari ve Teknik Tedbirler konusu, 17 Haziran’da gerçekleştirilen 4’üncü e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde masaya yatırıldı. Etkinliğin açılış konuşmacılarından Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, veri ihlalleri öncesinde yapılması gerekenler ile olası bir ihlal sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. [caption...