e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Çerez politikası, gizlilik politikası ve aydınlatma yükümlülüğü ile aynı mıdır?


Çerez politikası, gizlilik politikası ve aydınlatma yükümlülüğü ile aynı mıdır?

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerez politikasının, gizlilik politikası ve aydınlatma yükümlülüğü ile aynı olup olmadığını e-Safe’e anlattı.

Gizlilik politikasının hangi tür verilerin hangi amaçlarla işleneceğine ilişkin olarak veri sorumlusunun belirlediği ilkeleri ifade ettiğini, çerez politikasının ise münhasıran çerezler vasıtasıyla veri işleme faaliyetinin ne şekilde yapılacağıyla ilişkili olduğunu belirten Hüseyin Can Aksoy, “Gizlilik politikası ile çerez politikası benzerdir. Çerez politikasının gizlilik politikasının kapsamında yer aldığını söylemek mümkündür. Zaten birçok veri sorumlusu çerez politikalarına da gizlilik politikalarının içinde yer vermektedir. Bununla birlikte aynı şey değil bunlar” dedi.

Çerez politikasının aydınlatma yükümlülüğünden de farklı olduğunu dile getiren Can Aksoy, “Aydınlatma yükümlülüğü kanunumuzda düzenlenmiştir. 6698 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu anlamda çerez politikaları aynı şey olmayıp, ‘Bir veri sorumlusu mevzuat neler söylüyor? Benden neler bekliyor? Ben aydınlatmayı ne şekilde yapmalıyım? Ben kullanıcıların açık rızasını ne şekilde almalıyım?’ şeklinde belirleyeceği ilk rehber de aslında çerez politikasını düzenlemiş oluyor” şeklinde konuştu.

VİDEO: 326
BAŞLIK: Çerez Politikası, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Yükümlülüğü İle Aynı Mıdır?
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara