e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

ÇiçekErsoy Tag

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Çiçek Ersoy, konuşmasının son kısmında veri sorumluları ve hukuk politikası açısından önerilerde bulundu. Çiçek Ersoy konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ‘’Veri sorumlularının ilk öncelikle kendisine sorması gereken...

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Çiçek Ersoy, son olarak KVKK’nın bugüne kadar aldığı kararları inceledi. Ersoy; bugüne kadar KVKK’nın 150 bin türk lirası idari para cezası verdiğini, bunu da hastanede...

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Çiçek Ersoy, KVKK’nın 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan ‘kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır’ maddesinin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesindeki gerekliliğini dile getirdi....

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Çiçek Ersoy, özel nitelikli veri kavramını detaylarıyla anlattı. Kişisel verilerin genel olarak anayasa ile korunan temel hak ve özgürlük olarak kabul edildiğini fakat özel nitelikli...

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Çiçek Ersoy, konunun daha iyi anlaşılması adına öncelikle özel nitelikli veri kavramı hakkında bilgiler verdi. KVKK’nın 6’ncı maddesinin ilk fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin sınırlı...