e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi


Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Çiçek Ersoy, KVKK’nın 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan ‘kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır’ maddesinin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesindeki gerekliliğini dile getirdi. Kurulun, bu maddenin hemen arkasından 2018 yılında 10 sayılı kararla birlikte bir takım prensiplerin genel çerçevesini çizdiğini söyleyen Ersoy, burada temel prensip olarak veri sorumlusunun özel nitelikli kişisel veri işlemesi durumunda sistemli, yönetilebilir, kuralları net şekilde belli, sürdürülebilir, ayrı bir özel nitelikli kişisel veri koruma politikası oluşturması gerektiğini vurguladı. Ayrıca veri sorumlusunun bu politikaya uygun olarak teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu belirtti.

Çiçek Ersoy konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Uygulamada çok fazla işin bu kısmına ilişkin biz ceza kararı görmüyoruz ve uygulamada da uyum projeleri kapsamında özel nitelikli kişisel verilere ilişkin özel prosödür ve politikaları da bugüne kadar görmedik. Bugüne kadar gerek KVKK’nın gerek masanın diğer tarafındaki şirketlerin uyum projelerinin içinde en çok sorduğu sorular; özel nitelikli kişisel veri işleyip işlememe ve işliyorsa hukuka aykırı olup olmama hakkında oluyor. Eğer bu iki soruya evet cevabı veriliyorsa, 3’üncü aşama özel nitelikli kişisel veriler için özel bir prosödürü olup olmadığına bakılması oluyor.’’

VİDEO: 347
BAŞLIK: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
KONUŞMACI: Dr. Çiçek Ersoy – İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara