e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri sorumluları ve hukuk politikası açısından öneriler


Veri sorumluları ve hukuk politikası açısından öneriler

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Çiçek Ersoy, konuşmasının son kısmında veri sorumluları ve hukuk politikası açısından önerilerde bulundu.

Çiçek Ersoy konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ‘’Veri sorumlularının ilk öncelikle kendisine sorması gereken soru özel nitelikli kişisel verileri işleyip işlememesi olmalıdır. Bu her zaman çok net olmayabilir. Sonrasında veri sorumlusunun sorması gereken sorulardan birinin de, veri işlemeyi açık rıza gerektirmeden hukuka uygun kılan bir durumun olup olmama durumunun belirlenmesidir. Amaca uygun ve ölçülü olup olmadığı, teknik ve idari tedbirlerin alınıp alınmadığı, özel bir politika ya da prosedür tanımlanıp tanımlanmadığı, mahremiyet etki değerlendirmesine gerek duyulup duyulmadığı ve son olarak veri işleyeni denetleme mekanizmasının olup olmadığı gibi soruların da sorulması gerekmektedir.’’

VİDEO: 349
BAŞLIK: Veri Sorumluları ve Hukuk Politikası Açısından Öneriler
KONUŞMACI: Dr. Çiçek Ersoy – İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara