e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Hassas ve özel nitelikli kişisel verilerin farklılığı


Hassas ve özel nitelikli kişisel verilerin farklılığı

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Çiçek Ersoy, özel nitelikli veri kavramını detaylarıyla anlattı. Kişisel verilerin genel olarak anayasa ile korunan temel hak ve özgürlük olarak kabul edildiğini fakat özel nitelikli kişisel verilerin çok daha sıkı, etkin ve nitelikli bir koruma rejimine tabi olması gerektiğini belirten Ersoy, KVKK Uygulama Rehberi’nde tanımlanan ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına ya da mağduriyete neden olabilecek niteliklerden bahsedildiğini de dile getirdi.

Çiçek Ersoy konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’Uygulamada bu konuyla ilgili en çok problemi biyometrik veri işlemesi ve sağlık verilerinde yaşıyoruz. Biyometrik veri işlemesini birçok iş yerinde görüyoruz. Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında parmak iziyle, avuç içi iziyle ya da retina ile takip ediyor. Sağlık verilerinin işlenmesini de özellikle insan kaynakları departmanlarda ya da şirketlerde veya sektörel olarak sağlık sektöründe; hastanelerde, eczanelerde görüyoruz. Burada kavramsal olarak birbiriyle karıştırılan iki kavram var. Özellikle ‘hassas veri’ olarak ele aldığımız veriler tam olarak özel nitelikli kişisel veri değil. Örneğin banka müşteri sıraları evet hassas veridir kişi açısından. Fakat teknik anlamda özel olarak korunması gereken özel nitelikli kişisel veri değildir.’’

VİDEO: 346
BAŞLIK: Hassas ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Farklılığı
KONUŞMACI: Dr. Çiçek Ersoy – İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara