e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi


Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Çiçek Ersoy, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Çiçek Ersoy, konunun daha iyi anlaşılması adına öncelikle özel nitelikli veri kavramı hakkında bilgiler verdi. KVKK’nın 6’ncı maddesinin ilk fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin sınırlı sayıda ele alındığını vurgulayan Ersoy, daha sonraki fıkralarda özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarının ve hukuka uygunluk şartlarının neler olabileceğinin yer aldığını dile getirdi.

Çiçek Ersoy konuşmasına şu şekilde devam etti: ‘’Bu konunun şöyle bir önemi de var. İlerleyen zamanlarda da tartışılacağını düşünüyorum. Bizim hukukumuzun GDPR’la en çok ayrıldığı maddelerden bir tanesi, özellikle 2’nci ve 3’üncü fıkralar. Özel nitelikli kişisel veri kavramında büyük bir ayrım görmüyoruz. Kanun ilk çıktığı zamanlarda en çok tartışılan konu özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları olmuştu. Maalesef GDPR’a ve AB’ye çok daha uyumlu olan bir taslaktan bir takım kaygılar sebebiyle çok daha dar, veri sorumlusunu ve veri işleyeni çok daha zora sokan bir noktaya gelinerek kanunun çıkarıldığını görüyoruz.’’

VİDEO: 345
BAŞLIK: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
KONUŞMACI: Dr. Çiçek Ersoy – İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara