e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

ErsinCan Tag

KVKK Veri Güvenliği Daire Başkanı Ersin Can, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, verilerin bulutta depolanmasına ilişkin yükümlülükleri e-Safe ile paylaştı. Ersin Can, veri sorumlusunun bir uyuşmazlık durumunda elini güçlendirecek sözleşmelerden bahsetti. Sözleşmelerde rol ve sorumlulukların net olarak belirlenmesi gerektiğini söyleyen Can, veri sorumlusu ve verisi işlenen...

KVKK Veri Güvenliği Daire Başkanı Ersin Can, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, verilerin bulutta depolanmasına ilişkin yükümlülükleri e-Safe ile paylaştı. Veri sorumlularının alabileceği teknik ve idari tedbirlerin neler olabileceğine yönelik örnek teşkil etmesi adına KVKK tarafından bir rehber yayınlandığını ifade eden Ersin Can, bu rehber de...

KVKK Veri Güvenliği Daire Başkanı Ersin Can, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, verilerin bulutta depolanmasına ilişkin yükümlülükleri e-Safe ile paylaştı. Ersin Can, bulut teknolojilerini kullanmamızın veri sorunları açısından çok büyük avantajlarının olduğunu dile getirdi. Can, bu avantajların temelinde ise maliyet unsurunun bulunması olduğunun altını çizdi. Ayrıca...

KVKK Veri Güvenliği Daire Başkanı Ersin Can, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, verilerin bulutta depolanmasına ilişkin yükümlülükleri e-Safe ile paylaştı. Ersin Can, özellikle son yıllarda gelişen depolama teknolojileri ve sanallaştırma teknolojileriyle birlikte hayatımızda hem kişisel olarak hem de veri sorunları bazında bir takım hizmetlerin bulut ortamında...