e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri depolanması bağlamında sözleşmelerde dikkat edilmesi gerekenler


Veri depolanması bağlamında sözleşmelerde dikkat edilmesi gerekenler

KVKK Veri Güvenliği Daire Başkanı Ersin Can, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, verilerin bulutta depolanmasına ilişkin yükümlülükleri e-Safe ile paylaştı.

Ersin Can, veri sorumlusunun bir uyuşmazlık durumunda elini güçlendirecek sözleşmelerden bahsetti. Sözleşmelerde rol ve sorumlulukların net olarak belirlenmesi gerektiğini söyleyen Can, veri sorumlusu ve verisi işlenen tarafın açıkça tanımlanmasın gerekliliğini vurguladı.

Ersin Can konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: ‘’Veri güvenlik önlemleri hususunda ise açık ve net maddelerin yer alması gerekir. Veri işleyenin veri sorumlusu talimatları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin vurgulanması lazım. Bazı durumlarda bize intikal eden veri ihlallerinde, veri işleyen veri sorumlusundan talimat almadan bir güncelleştirme yapıyor ve bu veri ihlaline sebebiyet verebiliyor. Bu noktada bunlara dikkat edilmesi, sözleşmelerde bunun yer alması lazım. Bir veri ihlali durumu söz konusu olduğu zaman hizmet sağlayıcısının veri sorumlusuna çok hızlı bir şekilde bu veri ihlalini bildirmesi gerekiyor. Çünkü ilgili kişilerin olumsuz sonuçlardan etkilenmemesi adına. Buna da bu sözleşmelerde yer verilmesi gerekiyor.’’

VİDEO: 344
BAŞLIK: Veri Depolanması Bağlamında Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gerekenler
KONUŞMACI: Ersin Can – KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara