e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bulut ortamının kullanılmasının avantajları


Bulut ortamının kullanılmasının avantajları

KVKK Veri Güvenliği Daire Başkanı Ersin Can, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, verilerin bulutta depolanmasına ilişkin yükümlülükleri e-Safe ile paylaştı.

Ersin Can, özellikle son yıllarda gelişen depolama teknolojileri ve sanallaştırma teknolojileriyle birlikte hayatımızda hem kişisel olarak hem de veri sorunları bazında bir takım hizmetlerin bulut ortamında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ersin Can konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: ‘’Kişisel olarak değerlendirdiğimizde, cep telefonumuzda çektiğimiz fotoğraflar Google Drive gibi bir takım depolama hizmetlerinden faydalanıyoruz. Veri sorunları olarak ise bir takım güvenlik ihtiyaçlarımızı yazılım ve alt yapılarla, platformlarıyla gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede bulut ortamında depoladığımız kişisel verilerle ilgili bir takım güvenlik önlemleri almamız lazım. Bulut ortamının kullanılması veri sorunları açısından da çok büyük avantajlar sağlamaktadır.’’

VİDEO: 340
BAŞLIK: Bulut Ortamının Kullanılmasının Avantajları
KONUŞMACI: Ersin Can – KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara