e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bulut teknolojilerinin dezavantajları


Bulut teknolojilerinin dezavantajları

KVKK Veri Güvenliği Daire Başkanı Ersin Can, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, verilerin bulutta depolanmasına ilişkin yükümlülükleri e-Safe ile paylaştı.

Ersin Can, bulut teknolojilerini kullanmamızın veri sorunları açısından çok büyük avantajlarının olduğunu dile getirdi. Can, bu avantajların temelinde ise maliyet unsurunun bulunması olduğunun altını çizdi. Ayrıca Ersin Can; donanım maliyeti, yazılım maliyeti, danışmanlık maliyeti ve personel maliyeti gibi unsurları çerçeveleyen maliyet unsurunun temelde yer almasının gerekçelerini sıraladı.

Ersin Can konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi: ‘’Bana göre burada en önemli unsur personel maliyeti. Çünkü bir çok veri sorumlusu yeteri derecede bilgi birikimine sahip personel barındıramamakla birlikte, bu maliyetleri aslında 3’üncü taraftan bu hizmetleri alarak bu maliyetlerden kurtulabiliyor. Diğer bir unsur ise güvenlik unsuru. Birçok veri sorumlusu kendi bünyesinde yeterli bilgi birikimine sahip personel bulunduramamasından dolayı bir takım güvenlik zafiyetleriyle de karşı karşıya kalıyor. Bu sorunu da aslında bulut teknolojileri bir yerde bertaraf edebilmekte. Bu avantajların yanında bir takım dezavantajları da bulunuyor bulut teknolojilerinin. Bu dezavantajları ise; sabit internet hızı gerekmesi ve performans sorunu, veri güvenliği ve mahremiyet riskleri, yasal düzenlemeler, bağımlı hale gelinmesi şeklinde sıralayabiliriz.’’

VİDEO: 341
BAŞLIK: Bulut Teknolojilerinin Dezavantajları
KONUŞMACI: Ersin Can – KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara