e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bulut hizmet sağlayıcısının seçimi


Bulut hizmet sağlayıcısının seçimi

KVKK Veri Güvenliği Daire Başkanı Ersin Can, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, verilerin bulutta depolanmasına ilişkin yükümlülükleri e-Safe ile paylaştı.

Veri sorumlularının alabileceği teknik ve idari tedbirlerin neler olabileceğine yönelik örnek teşkil etmesi adına KVKK tarafından bir rehber yayınlandığını ifade eden Ersin Can, bu rehber de yer alan tedbirlerin iki başlık altında toplandığını söyledi.

Ersin Can konuşmasını şu şekilde devam ettirdi: ‘’Bu başlıkları sıralayacak olursak; idari tedbirler ve teknik tedbirler şeklinde sıralayabiliriz. Güvenlik sadece teknik tedbirler ile alınabilecek bir unsur değil, bunun yanında da idari bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Özellikle çalışanların eğitilmesi, sözleşmeler, seçilecek hizmet sağlayıcısının nasıl olması gerektiği, politika ve prosedürlerin neler olması gerektiği gibi idari tedbirleri sıralamak mümkün. Bu konuda ise bulut hizmet sağlayıcısının seçimi son derece önemli. Alınacak hizmetin ne olduğu, bilgi güvenliği gereksinimlerinin neler olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat göz önünde bulundurularak hizmet alınması son derece önemlidir. Bu noktada bulut hizmet sağlayıcısının yeterli ve gerekli güvenlik hizmetlerini alıp almadığını da belirlememiz gerekiyor.’’

VİDEO: 342
BAŞLIK: Bulut Hizmet Sağlayıcısının Seçimi
KONUŞMACI: Ersin Can – KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara