e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Süleyman Yılmaz Tag

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Süleyman Yılmaz, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 3 ayrı başlığa ayırdı. Bunları; kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Süleyman Yılmaz, kişilerin kullandıkları sosyal medya hesaplarına kayıt esnasında ve sonrasında birçok kişisel verinin bu sisteme dahil edildiğini dile getirdi. Özellikle ad...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Süleyman Yılmaz, sosyal medyada yaşanan kişisel veri ihlallerine değindi. Yılmaz, sosyal medyanın kişilere sağladığı imkanın sınırsız ve çoğu zaman denetimsiz kullanılması sebebiyle...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Süleyman Yılmaz; konunun iyi bir şekilde anlaşılması adına sosyal medya ve kişisel veri kavramı, sosyal medyada kişisel veri ihlalleri ve sosyal medya...