e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Sosyal medya kavramı


Sosyal medya kavramı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Süleyman Yılmaz; konunun iyi bir şekilde anlaşılması adına sosyal medya ve kişisel veri kavramı, sosyal medyada kişisel veri ihlalleri ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülüklerini detaylıca anlattı.

Süleyman Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Öncelikle sosyal medya kavramına bakılması lazım. Medya; yazılı, sözlü, basılı, görsel metinler ve imgelerini içeren, internet dahil olmak üzere çok sayıda iletişim aracını ifade etmektedir. Buna karşılık sosyal medya ise içeriği kullanıcı tarafından yaratılan ortam, uygulama, platform ve site görünümleri ile karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile sosyal medya; kişilerin paylaşmak istedikleri kişisel verileri, sosyal hayatlarını, resim ve videolarını, fikir ve sanat eserlerini, üretim ve tüketim faaliyetlerini paylaşabildikleri dijital ortamlar şeklinde tanımlanabilir. Çeşitli paylaşım ağlarından oluşan sosyal medya, kişi veya kişilerin birbirleri arasında yaptıkları veri paylaşımları ile doğan etkileşimi sağlamada önemli bir role sahiptir.’’

VİDEO: 350
BAŞLIK: Sosyal Medya Kavramı
KONUŞMACI: Doç. Dr. Süleyman Yılmaz – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara