e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler


Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Süleyman Yılmaz, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 3 ayrı başlığa ayırdı. Bunları; kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak erişimine önlemek ve kişisel verileri muhafaza etmek şeklinde sıralanabileceğine değindi.

Süleyman Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Veri sahiplerinin taleplerini alma yükümlülüğünden bahsedecek olursak, veri sorumlusu veri sahibinin emir ve talimatlarını almakla ve bu emir ve talimatlara uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. İhlal durumunda ise ihlal bildiriminde bulunma yükümlülüğü vardır. Veri sorumlusu, veriyi korumakla ve koruyamadığı zamanlarda ihlali en uygun sürede KVKK’ya bildirmekle yükümlüdür. Burada dediğimiz uygun süre ise ihlalden itibaren 72 saat olduğu kabul edilmektedir. Son olarak veri sorumlusunun kurul kararlarını yerine getirme yükümlülüğü de vardır.’’

VİDEO: 353
BAŞLIK: Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
KONUŞMACI: Doç. Dr. Süleyman Yılmaz – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara