e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Tolga Cem Seyfeli Tag

Telekomünikasyon Mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) arasındaki farkları anlatan Avukat Tolga Cem Seyfeli, “Kişisel veri tanımında farklılık var. Telekomünikasyon Mevzuatı’nda; belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişiler için bir kişisel veri tanımı yapılırken, KVKK’da sadece kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin...

Telekomünikasyon sektöründe verilerin korunmasına ilişkin iki tane temel düzenleme olduğunu belirten Avukat Tolga Cem Seyfeli, “Bunların bir tanesi 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51’inci maddesi. İkincisi de Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik” dedi. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51’inci maddesindeki...

Avukat Tolga Cem Seyfeli, telekomünikasyon sektöründe kişisel verilerin korunmasının önemini hakkında bilgilerini aktardı. Tolga Cem Seyfeli, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemenin 2010 yılında yapılan değişiklikle gündeme geldiğinin altını çizdi. Fakat telekomünikasyon sektörünün, o dönemin olanakları dahilinde aslında en yaygın şekilde kişisel veriye sahip olan ve bunları...

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 12 Kasım 2020’de hibrit olarak gerçekleştirilen 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Avukat Tolga Cem Seyfeli ile etkinlik gündemini değerlendirdik. Seyfeli, kişisel verilerin korunması konusunda eksik olduğunu düşündüğü düzenlemeleri şu şekilde özetledi: “Telekomünikasyon sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler, mevcut yürürlükte...