e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Telekomünikasyon sektöründe veri koruma


Telekomünikasyon sektöründe veri koruma

Telekomünikasyon sektöründe verilerin korunmasına ilişkin iki tane temel düzenleme olduğunu belirten Avukat Tolga Cem Seyfeli, “Bunların bir tanesi 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51’inci maddesi. İkincisi de Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik” dedi.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51’inci maddesindeki ilkelere değinen Avukat Seyfeli, “Bu madde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve güçlü olma, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeye ilişkin temel unsurları içeriyor” ifadelerini kullandı.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik’deki ilkeleri de anlatan Seyfeli, “Bunlar; haberleşmenin gizliliği, trafik ve konum verisinin işlenmesi, veri saklama süreleri ve buna ilave olarak telekomünikasyon hizmetlerinden faydalanan gerçek ve tüzel kişilere ya da abonelere ne tür imkanlar sağlandığına ilişkin özel düzenlemeler içeriyor. Numaranın gizlenmesi, otomatik çağrı yönlendirme, rehberler ve ayrıntılı faturada gizlilik olmak üzere toplam dört kalemde telekomünikasyon sektörüne özel bir takım hizmetler akımından gizliliğin ne şekilde sağlanacağı ve verilerin ne şekilde işleneceğine ilişkin özel düzenlemeleri barındırıyor” şeklinde konuştu.

VİDEO: 495
BAŞLIK: Telekomünikasyon Sektöründe Veri Koruma
KONUŞMACI: Tolga Cem Seyfeli – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara