e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çalışmalar ilk kez telekomünikasyon sektöründe başladı


Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çalışmalar ilk kez telekomünikasyon sektöründe başladı

Avukat Tolga Cem Seyfeli, telekomünikasyon sektöründe kişisel verilerin korunmasının önemini hakkında bilgilerini aktardı.

Tolga Cem Seyfeli, kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemenin 2010 yılında yapılan değişiklikle gündeme geldiğinin altını çizdi. Fakat telekomünikasyon sektörünün, o dönemin olanakları dahilinde aslında en yaygın şekilde kişisel veriye sahip olan ve bunları toplayabilen bir sektör olduğu için birkaç adım önde olduğunu söyleyen Seyfeli, bununla birlikte ilk düzenlemenin 6 Şubat 2004’te Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik’ olarak karşımıza çıktığını vurguladı.

Tolga Cem Seyfeli sözlerine şu şekilde sürdürdü: ‘’Bakınız ki bu yönetmeliğin çıkış tarihi 2004. O tarihte henüz böyle bir düzenlemenin yapılması, kişisel veriler alanında birkaç adım önde olduğunu gösterir. 2004 yılında yürürlüğe giren bu düzenlemenin dayanağı ise; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu’ydu.’’

VİDEO: 493
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Korunmasıyla İlgili Çalışmalar İlk Kez Telekomünikasyon Sektöründe Başladı
KONUŞMACI: Avukat Tolga Cem Seyfeli
ETKİNLİK: 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara