e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Telekomünikasyon Mevzuatı ve KVKK arasındaki farklar


Telekomünikasyon Mevzuatı ve KVKK arasındaki farklar

Telekomünikasyon Mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) arasındaki farkları anlatan Avukat Tolga Cem Seyfeli, “Kişisel veri tanımında farklılık var. Telekomünikasyon Mevzuatı’nda; belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişiler için bir kişisel veri tanımı yapılırken, KVKK’da sadece kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin bir kişisel veri tanımı vardır” dedi.

Telekomünikasyon Mevzuatı’nda ilgili kişi tanımında; abone ve kullanıcı tanımı varken, KVKK’da kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak bir tanım yapıldığını belirten Avukat Seyfeli, “KVKK’da sorumlu; kayıt sistemini kuran, yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi iken, Telekomünikasyon Mevzuatı’nda sadece işletmeci konumunda olan şirket sorumlu olarak görünüyor” ifadelerini kullandı.

Verilerin saklanma sürelerine ilişkin de bir takım farklılıklar olduğunu söyleyen Seyfeli, “Telekomünikasyon Mevzuatı’nda; 2 yıl soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa ilişkin süreç ya da abonelik süresince limitlenirken, KVKK’da ilgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şeklinde süre konusunda daha farklı bir yaklaşım benimsenmiştir” şeklinde konuştu.

Telekomünikasyon Mevzuatı’nda paylaşıma ilişkin özel bir hüküm olduğunu dile getiren Seyfeli, “Telekomünikasyon Mevzuatı’nda kişisel verilerin işletmeci tarafından yetkilendirilen taraflar marifetiyle değiştirilebilmesine imkan tanırken, KVKK’da kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacağı kanuni istisnalar hariç olmak üzere düzenlenmiştir” diyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Rıza gerektirmeyen hallerde de bir takım farklılıklar var. KVKK’da çok detaylı bir şekilde sınırlandırılan rıza gerektirmeyen haller, Telekomünikasyon Mevzuatı’nda biraz daha geniş tutulmuştur.”

VİDEO: 497
BAŞLIK: Telekomünikasyon Mevzuatı ve KVKK Arasındaki Farklar
KONUŞMACI: Tolga Cem Seyfeli – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara