e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Tolga Cem Seyfeli: Yeni Yönetmelik Telekomünikasyondaki KVK ile İlgili Çelişkileri Giderecek


Tolga Cem Seyfeli: Yeni Yönetmelik Telekomünikasyondaki KVK ile İlgili Çelişkileri Giderecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 12 Kasım 2020’de hibrit olarak gerçekleştirilen 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, Avukat Tolga Cem Seyfeli ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Seyfeli, kişisel verilerin korunması konusunda eksik olduğunu düşündüğü düzenlemeleri şu şekilde özetledi: “Telekomünikasyon sektöründe kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler, mevcut yürürlükte bulunan genel mevzuat niteliğindeki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan çok daha eskiye dayanıyor. Hatta Anayasa’ya bu konuya ilişkin hükmün konulmasından daha önceki tarihlere dayanıyor. Bu çerçevede aslında daha eskiden gelen bir düzenleme olması nedeniyle şu andaki mevzuattan birtakım farklılıklar içeriyor tabii. Ama telekomünikasyon sektöründe konuyla ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe konulan kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun hükümlerine uyum bakımından, birtakım farklılıkların olduğunu gözlemliyoruz. Sunumumda da bahsettim bundan. Bu farklılıkların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yeni taslak olarak yayınlanan yönetmelikte büyük ölçüde giderildiğini ve kanuna uyum noktasında adım atacak çalışmaların yapıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu yönetmelikle birlikte, farklılıkların giderileceğini söylemek mümkündür.”

VİDEO: 201
BAŞLIK: Tolga Cem Seyfeli: Yeni Yönetmelik Telekomünikasyondaki KVK ile İlgili Çelişkileri Giderecek
RÖPORTAJ: Tolga Cem Seyfeli – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara