e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ankara Tag

2010 Anayasa değişikliği ile birlikte kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının bir anayasal hak olarak kabul edildiğini dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Dolayısıyla bu bir temel insan hakkıdır” dedi. Aynı Anayasa değişikliğinde bu hakkın uygulanmasıyla ilgili bir takım usul ve esasların...

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan da söz konusu teknolojilerin ortaya çıkardığı risklerin de gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini belirten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Bireyler, şirketler, kritik altyapılar ve devletler ciddi siber tehditler ile...

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından...

Toplumda veri gizliliği ve güvenliğiyle ilgili bilinç oluşturulmasının önemine vurgu yapan Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı Yakup Börekçioğlu, “Çünkü kişi buradaki en önemli unsurlardan bir tanesidir. Verileri koruma ve gizlilik konusunda sadece teknik standartlar ve yazılım standartlarına bakmak...

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından...

Siber güvenlik konusunda iki önemli faktörün olduğunu belirten Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Bir tanesi yerli ürün. İkincisi de yerli insan kaynağı. Bunları yapmadığımız sürece genel anlamda siber güvenlikten bahsetmek pek mümkün değil” dedi. Yerli üretimin yanı sıra yerli insan kaynağını da çok önemsediklerini...

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman17 konuşmacı tarafından değerlendirildi. Metaverse’ün...

Trend Micro olarak Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında, verinin işlenmesi, verinin nerede, nasıl kullanıldığı ve kontrolünün nasıl yapıldığı gibi konularda çalışmaları olduğunu dile getiren Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı Yakup Börekçioğlu, “Ben bu konuda özellikle bir avukatla...

Saldırı artışlarındaki hızın, pandemi öncesine göre çok ciddi oranlarda arttığını belirten Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Özellikle finans sektöründe farklı saldırı metotlarının olduğunu gördük. Bu sebeple biz kurumsal müşterilerimize 10 yılı aşkın süredir yönetilebilir güvenlik sistemlerini sunmaya devam ediyoruz” dedi. Son 1 buçuk yıl...