e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

4 bin 500’ün üzerinde kişiye siber güvenlik eğitimi


4 bin 500’ün üzerinde kişiye siber güvenlik eğitimi

Türkiye’nin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde önemli faaliyetler yürüttüklerini belirten BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bünyesinde yer alan uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı Fetih Siber Talimhane’de katılımcılara birebir siber güvenlik testlerini yapma ve bu konuda kendilerini yetiştirme imkanı sunulmaktadır” dedi.

Siber Talimhane eğitimlerinde 141 kişiye uygulamalı siber güvenlik laboratuvarı eğitimi verildiğini dile getiren Karagözoğlu, “BTK Akademi ile entegre bir biçimde siber güvenlik alanında milli hassasiyetlere sahip nitelikli uzman yetiştirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirilen siber güvenlik eğitimleri ile kritik sektörlerde faaliyet gösteren siber güvenlik uzmanlarının yetenekleri artırılarak, kurum ve kuruluşlarımızın siber olaylara hazırlık kapasitesini geliştirmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kamuya açık olmak üzere lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik eğitimler ve SOME’lere yönelik çevrimiçi eğitimler de verildiğini söyleyen Karagözoğlu, “Bu kapsamda toplam 4 bin 500’ün üzerinde katılımcı eğitim ile buluşturulmuştur. Bununla birlikte siber güvenlik alanında yapılan çalışmalara mesleki nitelik kazandırmak amacıyla USOM tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte siber güvenlik personeli tanımları yapılmıştır” şeklinde konuştu.

VİDEO: 423
BAŞLIK: 4 Bin 500’ün Üzerinde Kişiye Siber Güvenlik Eğitimi
KONUŞMACI: Ömer Abdullah Karagözoğlu – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara