e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişinin arama motorlarından kişisel bilgilerini silme hakkı nedir?


Kişinin arama motorlarından kişisel bilgilerini silme hakkı nedir?

2020 yılı içerisinde yaptıkları faaliyetlerden bahseden Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “2020 yılında 852 olmak üzere bugüne kadar toplam bin 489 Kurul kararı alınmıştır. Bu kararlardan en önemlisi Unutulma Hakkı’dır” dedi.

Unutulma Hakkı’nın istisnai bir hak olduğunu vurgulayan Bilir, “Unutulma Hakkı; bireyin geçmişte hukuka uygun olarak işlenmiş ve doğru nitelikteki bilgilerin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılması ya da gündeme getirilmemesidir” şeklinde konuştu.

Kurul’un Unutulma Hakkı kapsamında aldığı kararın, arama motorları çerçevesinde ve indeksten kaldırılma şeklinde olduğunu dile getiren Bilir, “Unutulma Hakkını kullanmak isteyen kişilerin öncelikle arama motorlarına müracaat etmesi, oradan bir sonuç alınamaz ise Kurul’a başvuruda bulunması gerekir. Dolayısıyla bu hakkı aslında kural olarak değil istisnai bir hak olarak da değerlendirmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Kurul’un Unutulma Hakkı çerçevesinde 13 kriter belirlediğini de söyleyen Bilir, bu kriterlerin bazılarını şu şekilde sıraladı:

• İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir rol oynuyor mu?
• Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu?
• Bilginin içeriği doğru mu?
• Bilgiler kişinin çalışma hayatıyla mı ilgili?
• Bilgiler güncel mi?

VİDEO: 421
BAŞLIK: Kişinin Arama Motorlarından Kişisel Bilgilerini Silme Hakkı Nedir?
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara