e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ezgi Ergüneş Duran Tag

KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı KVK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, aydınlatma metninde dikkat edilmesi gereken hususları e-Safe’e anlattı. Aydınlatma metninin veri sorumlusu yada yetkilendirdiği kişi tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğunu belirten Ezgi Ergüneş Duran, “Dolayısıyla burada ispat yükümlülüğü de veri sorumlusunda. Yani aydınlatmayı yaptığını...

KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı KVK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, aydınlatma metninde sıkça yapılan hataları e-Safe’e anlattı. İlk olarak aydınlatmanın yapılma zamanının çok önemli olduğunu ve aydınlatmanın, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmesi sırasında yapılması gerektiğini belirten Ezgi Ergüneş Duran, “Kurulumuz önüne gelen...

KVKK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, gizililik politikası ve aydınlatma yükümlülüğünün ayrımını e-Safe ile paylaştı. Ezgi Ergüneş Duran, aydınlatma yükümlülüğünün kanundan doğduğunu ve veri sorumlusuna getirilmiş olan bir yükümlülük olduğunu söyledi. Ergüneş Duran, aydınlatma yükümlülüğünün temelini kanun oluşturduğu için gizlilik politikası ile karşılaştırırken mevzuata bakılmasının ve düzenlemelerine...