e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ezgi Ergüneş Duran: KVK Mevzuatı ve Kurul Kararları Veri Sorumluları için Yol Gösterici Nitelikte


Ezgi Ergüneş Duran: KVK Mevzuatı ve Kurul Kararları Veri Sorumluları için Yol Gösterici Nitelikte

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında, 12 Kasım 2020’de hibrit olarak gerçekleştirilen 3.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde, KVKK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran ile etkinlik gündemini değerlendirdik.

Duran, etkinlik ile ilgili şunları söyledi: “Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum, son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Verimli bir şekilde başladığımızı düşünüyorum. Özellikle pandemi sürecinde, bu etkinliğe ara vermek yerine, uzaktan bu şekilde bir etkinlik düzenlenmesinin, herkese ulaşmamızda fayda sağladığını düşünüyorum. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum.”

Duran, KVK mevzuatı hakkında şu şekilde konuştu: “Tabii ki veri sorumluları bakımından getirilen idari yaptırımlar, kanuna uyulması açısından son derece teşvik edici. Bunu sadece bir idari para cezası olarak da düşünmemek gerekir. Bunun yanı sıra kurul tarafından verilen talimatlar, ya da kurul inceleme kararları sonucunda yapılan değerlendirmeler de veri sorumlularının nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda yol gösterici nitelikte. Bu anlamda faydalı buluyorum. Bunun yanı sıra kanunda yer alan idari yaptırım türlerine, daha doğrusu kabahat türlerine bakıldığında, bunlara hukuka uygun veri işlemenin temel çerçevesini çizdiğini de düşünüyoruz. Bu bakımdan da aslında veri sorumluları için dikkat çekici oluyor. Hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği konusunda ve kanunla genel uyumun sağlanması konusunda da katkı sağladığını düşünüyorum.”

VİDEO: 195
BAŞLIK: Ezgi Ergüneş Duran: KVK Mevzuatı ve Kurul Kararları Veri Sorumluları için Yol Gösterici Nitelikte
RÖPORTAJ: Ezgi Ergüneş Duran – KVKK Uzmanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara