e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

İdari para cezası uygulanan kabahatler nelerdir?


İdari para cezası uygulanan kabahatler nelerdir?

Kabahatler Kanunu’nun 4 temel kabahat belirlediğini belirten KVKK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, “Bunlardan ilki aydınlatma yükümlülüğüne aykırı davranılması. İkinci olarak veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması. Üçüncü olarak Kurul kararlarına aykırılık. Son olarak da VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı davranılması” dedi.

Ezgi Ergüneş Duran, bu kabahatler işlendiği taktirde, minimum tutarın yaklaşık 9 bine, maksimum tutarın da 1 milyon 800 bine dayandığı bir yelpazede yaptırım uygulandığını söyledi.

Aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlusunun her halükarda veri işleme şartlarından bağımsız olarak yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olduğunu dile getiren Duran, “Bu yükümlülük verilerin elde edilmesi aşamasında başlar. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirecek olanlar veri sorumluları olduğu gibi, onlar tarafından yetkilendirilen kişiler de olabilir. Burada yetkilendirilen kişinin yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda Kabahatler Kanunu’nda muhatap veri sorumlusudur. Yani idari yaptırım kararları veri sorumluları hakkında hükmedilen yaptırım kararlarıdır. O nedenle yetkilendirdiği kişinin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması veri sorumlusunu yükümlülükten kurtarmayacaktır” şeklinde konuştu.

VİDEO: 449
BAŞLIK: İdari Para Cezası Uygulanan Kabahatler Nelerdir?
KONUŞMACI: Ezgi Ergüneş Duran – KVKK Uzmanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara