e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

6698 sayılı kanuna yol gösteren kanun: Kabahatler Kanunu


6698 sayılı kanuna yol gösteren kanun: Kabahatler Kanunu

KVKK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, 6698 sayılı ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ ile veri sorumlularına birçok yükümlülük getirdiğini belirtti.

Ezgi Ergüneş Duran, 6698 sayılı kanunu anlatmadan önce genel olarak Kabahatler Kanunu’ndan söz edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çünkü idari yaptırımların bu kanun çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Duran, bu kanunda yer alan pek çok maddenin bizlere 6698 sayılı kanundaki yaptırımların nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterdiğini de aktardı.

Ezgi Ergüneş Duran konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: ‘’Öncelikli olarak kanunun 3’üncü maddesinde Kabahatler Kanunu’nun genel niteliği belirleniyor ve vurgulanıyor. Genel niteliği derken, aslında Kabahatler Kanunu bir yandan genel ilkeleri içerirken diğer yandan özel kabahat türlerini de düzenliyor.’’

VİDEO: 446
BAŞLIK: 6698 Sayılı Kanuna Yol Gösteren Kanun: Kabahatler Kanunu
KONUŞMACI: Ezgi Ergüneş Duran – KVKK Uzmanı