e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

e-safe Tag

TBD Bilişim Standartları Platformu Başkanı Ziya Karakaya; bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi konular hakkında bilgi verdi. Ziya Karakaya, bulut bilişim konusunun 10 yıl önce bu kadar bilinirliğinin olmadığını söyledi. Ancak günümüzde bulut bilişimin herkes tarafından tanındığını ve kullanıldığını söyleyen Karakaya, insanların...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin destekleriyle düzenlenen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi “Kamu ve Özel Sektördeki Siber Güvenlik Zafiyetleri 2.0’’ temasıyla, 17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Zirve’nin açılış konuşmasını yapan e-Safe kurucusu ve...

Biyometrik verilerin insana ait olan, müdahaleci olmadan, zahmetsiz bir şekilde elde edilmiş ve herhangi bir özel önlem alınmaksızın genel olarak ömür boyu değişmeden kalan veriler olduğunu belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Bunlar fizyolojik ve davranışsal olarak ikiye ayrılır. Fizyolojik...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerez kullanımına ilişkin yöntemleri e-Safe’e ile paylaştı. “12 AB üyesi ülke ve 6 farklı sektörden 167 kurumun web sitesinin incelenerek yapıldığı bir çalışma var” diyen Hüseyin Can Aksoy, bu çalışmaya göre bu web sitelerinin yüzde...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezler kullanımına ilişkin problemleri e-Safe’e ile paylaştı. Çerez kullanımıyla ilgili, kullanılan çerezlerin yazıldığı, çerezlerin türlerinin, amaçlarının ve sürelerinin belirtildiği, fakat rızanın alınmadığı bir aydınlatma yükümlülüğü ve rıza talebinden bahseden Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin tüm...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin açık rızanın taşıması gereken özellikleri e-Safe’e anlattı. Kişisel verilerin bir takım istisnaları olmakla birlikte yalnızca ilgili kişinin açık rızasıyla işlenebileceğini belirten Hüseyin Can Aksoy, rızanın veri işleme faaliyetinden önce, yani çerezler kullanılmadan tam...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini e-Safe’e anlattı. Çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün veri işleme faaliyetinden önce yapılması gerektiğini belirten Hüseyin Can Aksoy, “Kullanıcının veya abonenin, ilgili web sitesine...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerez politikasının, gizlilik politikası ve aydınlatma yükümlülüğü ile aynı olup olmadığını e-Safe’e anlattı. Gizlilik politikasının hangi tür verilerin hangi amaçlarla işleneceğine ilişkin olarak veri sorumlusunun belirlediği ilkeleri ifade ettiğini, çerez politikasının ise münhasıran çerezler vasıtasıyla...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlerin kişisel veri içerip içermemesini e-Safe’e anlattı. Çerezlerin, kullanıcıların ziyaret ettikleri web siteleri tarafından, kullanıcıların terminal cihazlarına (bilgisayar, cep telefonu, tablet) yerleştirilen küçük metin dosyaları olduğunu belirten Hüseyin Can Aksoy, “Bunlar kullanıcılar hakkında topladıkları bilgiler...