e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber güvenlik ülkeler için ulusal güvenlik meselesi


Siber güvenlik ülkeler için ulusal güvenlik meselesi

Yapay zekâdan derin öğrenmeye, web teknolojilerinden sanal gerçekliğe, makine öğrenmesinden nesnelerin internetine, bilgi güvenliğinden siber güvenliğe kadar pek çok alanda sarsıcı gelişmelerin yaşandığını dile getiren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bugünün dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri her sektör için gelişme ve ilerlemede baş aktör olmuş durumda” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Elektronik haberleşme altyapılarının güvenliği ve siber güvenlik ülkeler için ulusal güvenlik meselesidir. Biz Bakanlık olarak ulusal siber güvenliğin sağlanması ve teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilmesi ve devamlılığı için pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu alanda politika, strateji, hedef ve eylem planlarımızı tüm paydaşlar ile istişare ederek hazırlıyor, bunları hayata geçiriyor ve uyguluyoruz.”

2013-2014 ve 2016-2019 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları’nın ardından teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni strateji ve eylem planı oluşturulması çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Bakan Yardımcısı Sayan, “2020-2023 dönemini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarına kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 67 kurum ve kuruluş katkı verdi” ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bugüne kadar elde edilen kazanımların daha da ileriye taşınması, siber tehditlerin etkilerinin azaltılması, siber kapasitenin geliştirilmesi, güvenli bir siber ortamın oluşturulması ve ülkemizin siber güvenlik alanında uluslararası seviyede en üst sıralarda yer alması hedefiyle biz Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2020-2023’ü oluşturduk” şeklinde konuşan Sayan, bu belgede stratejik amaçları arasında; kritik altyapıların korunması, ulusal siber güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni nesil teknolojilerin güvenliği ile yerli ve milli çözümlerin oluşturulmasının önemli yer tuttuğunu belirtti.

VİDEO: 430
BAŞLIK: Siber Güvenlik Ülkeler İçin Ulusal Güvenlik Meselesi
KONUŞMACI: Dr. Ömer Fatih Sayan – T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara