e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Author: Fatmanur Akyüz

Kişilerin bütün gizli verinin aslında Sim Kartları içerisinde olduğunu belirten ULAK Kablosuz İletişim Çözümleri Direktörü Alper Sınav, “4.5G’de IMSI dediğimiz bir sayı var. IMSI sayısı biz cep telefonumuzu çalıştırdığımız zaman ana merkeze gidiyor. Ana merkezde yani çekirdekte kontrol ediliyor. Artık bu simetrik kimlik doğrulama farklı...

158 farklı yasal düzenleme içerisinde, kişisel verileri doğrudan ilgilendiren çeşitli hükümler olduğunu belirten Eralp Danışmanlık’tan Avukat Özgür Eralp, bunlardan en önemlisinin Nüfus Hizmetleri Kanunu olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü özellikle kimlik fotokopisi, kimlik paylaşımı bence kişisel verilerin aktarımı noktasında hâlâ Türkiye’de kanayan bir yara....

5G ile hayatımızda birçok değişikliğin olacağını söyleyen ULAK Kablosuz İletişim Çözümleri Direktörü Alper Sınav, “Bunlardan en önemlisi çok kısa süre içerisinde çok fazla bilgiyi elde edebileceğiz. Yani bir saniye içerisinde gigabaytlarca veriyi cep telefonumuza, bilgisayarımıza indirebileceğiz” dedi. Özellikle 5G’nin başlangıcında büyük veri üzerine çalışacaklarını da dile...

İdari tedbirlere uyum çalışmalarının temelinin kişisel veri işleme envanteri hazırlanması olduğunu belirten Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, “Temeli iyi atılmamış bir binanın ilk sarsıntıda hasar görmesi ya da çökmesi ne kadar yüksek ihtimal ise, gerçek durumu ortaya koymayan bir envanterde telafisi mümkün olmayan...

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, kamu finansman verilerinin güvenliğinin önemini; bütçe, vergi, gümrük, kara para ve bankacılık başlıkları altındaki örneklerle açıkladı. Bütçenin geleceğe yönelik bir yol haritası, bir mali pusula, bir izin belgesi ve bir mali kılavuz olduğunu söyleyen Prof. Dr....

GDPR’da (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) ilgili kişilere yönelik üç temel haktan bahseden KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu, “Bunlardan ilki unutulma hakkı. GDPR’da 17’nci maddede silme hakkının yanında parantez içinde özellikle unutulma hakkı da belirtilmiştir. Bu maddenin 2’nci fıkrasına göre; veri sorumlusunun kişisel verileri...

2020 yılı Eylül ayı içerisinde yayınlanan 2020 yılı Ulusal Siber Güç Endeksi Raporu’na göre; Ulusal siber güç endeksi bakımından Türkiye’nin, aralarında Amerika, İngiltere, İran, Estonya, Japonya, Rusya ve İsrail gibi ülkelerin bulunduğu 30 ülke içerisinde 22’inci sırada yer aldığını belirten T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi...

KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu, Google'a kişisel veri işlemenin temel ilkeleri kapsamında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine uymadığı gerekçesiyle Fransız Denetim Otoritesi tarafından 50 milyon euro ceza kesildiğini söyledi. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) özellikle şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesinin altının çizildiğini söyleyen KVKK...

Siber güvenliğin en önemli araçlarından birinin de yerli ve milli ürün geliştirmek olduğuna vurgu yapan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bizler tasarım aşamasında ürünleri ve hizmetleri güvenli kılma yaklaşımına dayalı bir siber güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla ve bugün artık bilgi...