e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planına neden ihtiyaç duyulur?


Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planına neden ihtiyaç duyulur?

Siber Güvenlik Eylem Planı’nın en temel ortak noktasının kamu kurum ve kuruluşlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri kapsamında güven almak olduğunu söyleyen Beyaz Şapkalı Hacker Mustafa Altınkaynak, “Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik dediğimiz bu üç temel ilke bilgi teknolojilerinin olmazsa olmazı. Bunlardan herhangi bir tanesinde herhangi bir bozulma meydana geldiği zaman biz bunu siber tehdit kavramı olarak ifade ediyoruz” dedi.

Mustafa Aytınkaynak ayrıca, “Sıklıkla duyduğumuz uçtan uca şifreleme dediğimiz yöntem aslında bilginin hedefe bütünlüğünün bozulmadan erişilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla WhatsApp Telegram gibi iletişim hatlarında sıklıkla gündeme gelen uçtan uca şifreleme kavramıyla birlikte siber güvenlik aslında bizim masaya yatırdığımız kavramlardan bir tanesi oldu” şeklinde konuştu.

VİDEO: 610
BAŞLIK: Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planına Neden İhtiyaç Duyulur?
KONUŞMACI: Mustafa Altınkaynak – Beyaz Şapkalı Hacker
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara