e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

2017 Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’nda neler oldu?


2017 Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’nda neler oldu?

Beyaz Şapkalı Hacker Mustafa Altınkaynak, 2017 Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’nda kurumlardan gerçek siber saldırılar karşısında bulgu incelemelerinin zamanında yapılıp yapılamayacağının kontrolünün beklendiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Kurumlara ilişkin Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) personelleriyle eş zamanlı yapılan görüşmelerde saldırıların doğru tespit edilip edilemediği kontrol edildi. Böylece arkadaşların buradaki yetkinlikleri ve kurumun siber güvenlik farkındalığı puanlandı. Akabinde regülasyonlara ne kadar zamanında bilgi verildiği ve bundan sonraki süreçlerin nasıl yönetildiği tartışıldı. Hatta daha somut bir örnek vermek gerekirse günümüzde siber saldırı her kuruma yapılabilir. Ama siber saldırılar yapıldıktan sonraki gidişatında yönetilmesi gerekiyor. Örneğin; ‘Bir kurum saldırı aldıktan sonra nasıl bir basın açıklaması yapması gerekiyor?’ gibi konulara kadar 2017 Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’nda konuşuldu.”

VİDEO: 616
BAŞLIK: 2017 Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı’nda Neler Oldu?
KONUŞMACI: Mustafa Altınkaynak – Beyaz Şapkalı Hacker
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara