e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Veri ihlaline karşı alınması gereken tedbirler


Veri ihlaline karşı alınması gereken tedbirler

Veri ihlaline karşı alınması gereken tedbirlerden bahseden Avukat
Halil Murat Berberer, bu tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“Sistem açıklıkları belirlenmeli, sistem açıklıkları belirlenirken referanslı bir soru listesi üzerinden ilerlenmeli, teknik ve idari tedbirlere ilişkin bir risk analizi gerçekleştirilmeli, KVKK ölçütlerini sorgulayan bir sızma testi sonuç raporu alınmalı, bu açıklıkları kapatmaya yönelik maliyet etkin bir program oluşturulmalı.”

VİDEO: 613
BAŞLIK: Veri İhlaline Karşı Alınması Gereken Tedbirler
KONUŞMACI: Halil Murat Berberer – Avukat
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara