e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Tag

Sentez Medya tarafından 17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen 6’ncı Siber Güvenlik Zirvesi’nde kapanış konuşmasını yapan e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş, ülkemizin siber güvenlik sektörüne bu tarz etkinlikler ile destek olmaya devam edeceğini ifade etti. Musa Savaş, ülkemizin siber güvenlik sektörüne bu etkinliklerde üretilen...

Standardizasyon’un tüm tarafların katkı ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi olduğunu dile getiren TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Merve Hatice Karataş, “Standardizasyon uygulamalarında temel doküman standartlardır. Standartlaşma da bu standartların aslında tamamen oluşturulma, sürdürme, yaygınlaştırma ortamıdır”...

Uçaklardaki en kritik zafiyetlerinden ilkini; GPS, ILS, VOR, DME, SATCOM gibi radyo sinyalleri ile çalışan uçuş sistemlerinin oluşturduğunu belirten Pavotek Teknoloji ve Inovasyon Müdürü Murat Şişman, “İkincisi de In-Flight sistemleridir. Bunun zafiyeti internete bağlı olmasıdır. Ama en kritik zafiyet; uçağın yangınlara karşı korumasız olmasıdır. Uçakta...

2021 yılında saldırıların hedefinde olan, ilk 10 kritik altyapılardan birincisin hükümetler olduğunu belirten Kaspersky Satış Öncesi Mühendisi Aydın Can Fındıkçı, “İkinci sırada tehdit aktörlerinin finansal odaklı olmasından kaynaklı olarak bankalar var. Üçüncü sırada yine aynı sebeple finansal kuruluşlar yer alıyor. Diplomatik işletmeler, telekomünikasyon, eğitim sektörü,...

TBD Bilişim Standartları Platformu Başkanı Ziya Karakaya; bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi konular hakkında bilgi verdi. Ziya Karakaya, bulut bilişim konusunun 10 yıl önce bu kadar bilinirliğinin olmadığını söyledi. Ancak günümüzde bulut bilişimin herkes tarafından tanındığını ve kullanıldığını söyleyen Karakaya, insanların...

Siber saldırı ve siber savaş arasındaki farklardan bahseden SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, “Siber savaş bir devletin başka bir devletin bilgisayar sistemlerine, bilişim teknolojilerine veya ağlarına, internet bağları arasındaki herhangi bir noktaya hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere...

Bir akıllı aracın içerisinde birden fazla risk olduğunu belirten StrixEye Kurucusu Ömer Çıtak, “Ben bir akıllı aracı siber saldırı yöntemiyle bir şekilde zarara uğratmak istiyorsam sadece iki ihtimalim var. Birinci olarak sinyal bazlı ataklarda bulunabilirim. İkinci olarak IoT bazlı ataklarda bulunabilirim” dedi. RF sinyalleriyle çalışan bir...

Denizcilik sektörünün de diğer bütün sektörlerde olduğu gibi bilgi teknolojilerinin (BT) ve operasyonel teknolojilerin (OT) birleştiği bir sektör olduğunu dile getiren İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, “Verimliliği, etkinliği daha fazla arttırmak için OT ve BT teknolojilerinin giderek daha fazla entegre olmasını istiyoruz. Bunun...

LTE (4G) mimarisinde eNB isimli baz istasyonlarında çekirdek şebekeler arasında bir haberleşme olduğunu belirten Ulak Haberleşme A. Ş. Sistem Mühendisliği Müdürü Ali Akçay, “5G mimarisinde ise bir Cloud var. Yani fonksiyonlar fiziksel değil, sanal ve servis tabanlı. Yani mikro servis tabanlı mimaride fonksiyonlar dağıtık yapıda....