e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber saldırı ve siber savaş arasındaki farklar


Siber saldırı ve siber savaş arasındaki farklar

Siber saldırı ve siber savaş arasındaki farklardan bahseden SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, “Siber savaş bir devletin başka bir devletin bilgisayar sistemlerine, bilişim teknolojilerine veya ağlarına, internet bağları arasındaki herhangi bir noktaya hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere gerçekleştirdiği sızma faaliyetleridir” dedi.

“Artık dağınık, bireysel, imkanları neye yetiyorsa o kadarını yapabilen bir hacker veya hacker grubundan bahsetmiyoruz” ifadelerine yer veren Ulukavak, siber savaşın artık gerektiğinde ihtiyaç duyulan kaynakların devlet ölçeğinde karşılanabilecek bir yapı olduğu söyledi.

Siber güvenlik zafiyetleri ve siber saldırıların maddi gelir elde etme amaçlı olduğunu belirten Ulukavak, “Siber savaşın amacı ise, bir gelir elde etmekten ziyade karşı tarafa büyük maddi kayıplar vermektir. Kritik tesisleri kullanılamaz hale getirmektir. Bir kaos ortamı yaratarak muhtemel bir konvansiyonel savaşın başlamasını sağlamaktır” şeklinde konuşarak, siber savaşın bu kapsamlı olma özelliği nedeniyle bireysel etkinin çok ötesinde bir toplumsal etki oluşturduğunu dile getirdi.

VİDEO: 388
BAŞLIK: Siber Saldırı ve Siber Savaş Arasındaki Farklar
KONUŞMACI: Muhammet Sami Ulukavak – SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı
ETKİNLİK: 6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara