e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5G mimarisinde siber güvenlik


5G mimarisinde siber güvenlik

LTE (4G) mimarisinde eNB isimli baz istasyonlarında çekirdek şebekeler arasında bir haberleşme olduğunu belirten Ulak Haberleşme A. Ş. Sistem Mühendisliği Müdürü Ali Akçay, “5G mimarisinde ise bir Cloud var. Yani fonksiyonlar fiziksel değil, sanal ve servis tabanlı. Yani mikro servis tabanlı mimaride fonksiyonlar dağıtık yapıda. Bu fonksiyonların içerisinde siber güvenlikle ilgili fonksiyonlar da var” dedi.

5G mimarisinde şebekenin dilimlenmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Akçay, “Çünkü her uygulamanın, her protokolün farklı güvenlik isterleri var. Artık tek bir güvenlik politikası tanımlayıp, bunu tüm şebekeye uygulamak yerine 5G ile her uygulamanın ihtiyacı olan güvenlik seviyelerini her dilime atayacak ve bunları uçtan uca taşıyacak daha dinamik bir mimariye geçiliyor” şeklinde konuştu.

5G mimarisindeki risk yüzeylerine de değinen Akçay, “Evde kullandığımız bir cihazdan fabrikadaki otomasyon robotlarına kadar, otonom sürüşlü araçlardan hava araçlarına kadar, farklı tipte ve farklı ölçekte birçok cihazın 5G şebekesine bağlanmasından kaynaklı açıkların olabilir. RAN yani diğer networklerden kaynaklanan, radio şebekesinden kaynaklanan açıklar olabilir. 5G çekirdek şebekede ve uygulamalarda bir takım güvenlik zafiyetleri olabilir” ifadelerini kullandı.

Çekirdek şebeke içerisinde atak yüzeylerine karşılık gelen bir takım gelişmiş siber güvenlik katmanları olduğunu da söyleyen Akçay, sözlerine şöyle devam etti: “Çekirdek şebeke iki katmandan oluşuyor. Birincisi Control Plane yani aklın yönetildiği katman. Bunun altında da User Plane dediğimiz iletim katmanı yani son kullanıcı datasının taşındığı katman var. Her bir katman içerisinde de pek çok 5G fonksiyonu var. Bunlardan siber güvenlik açısından önemli olanlardan birisi Network Repository Function NRF. Network Repository Function NRF; network fonksiyonları arasındaki iletişimin güvenliğini sağlayan fonksiyon. Yani artık mikro servisler birbirleri arasında haberleşirken bir takım güvenlik katmanlarından geçerek haberleşiyor.”

VİDEO: 385
BAŞLIK: 5G Mimarisinde Siber Güvenlik
KONUŞMACI: Ali Akçay – Ulak Haberleşme A. Ş. Sistem Mühendisliği Müdürü
ETKİNLİK: 6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara