e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tag

Siber güvenlik konusunda iki önemli faktörün olduğunu belirten Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Bir tanesi yerli ürün. İkincisi de yerli insan kaynağı. Bunları yapmadığımız sürece genel anlamda siber güvenlikten bahsetmek pek mümkün değil” dedi. Yerli üretimin yanı sıra yerli insan kaynağını da çok önemsediklerini...

Saldırı artışlarındaki hızın, pandemi öncesine göre çok ciddi oranlarda arttığını belirten Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Özellikle finans sektöründe farklı saldırı metotlarının olduğunu gördük. Bu sebeple biz kurumsal müşterilerimize 10 yılı aşkın süredir yönetilebilir güvenlik sistemlerini sunmaya devam ediyoruz” dedi. Son 1 buçuk yıl...

Standardizasyon’un tüm tarafların katkı ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi olduğunu dile getiren TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Merve Hatice Karataş, “Standardizasyon uygulamalarında temel doküman standartlardır. Standartlaşma da bu standartların aslında tamamen oluşturulma, sürdürme, yaygınlaştırma ortamıdır”...

Uçaklardaki en kritik zafiyetlerinden ilkini; GPS, ILS, VOR, DME, SATCOM gibi radyo sinyalleri ile çalışan uçuş sistemlerinin oluşturduğunu belirten Pavotek Teknoloji ve Inovasyon Müdürü Murat Şişman, “İkincisi de In-Flight sistemleridir. Bunun zafiyeti internete bağlı olmasıdır. Ama en kritik zafiyet; uçağın yangınlara karşı korumasız olmasıdır. Uçakta...

2021 yılında saldırıların hedefinde olan, ilk 10 kritik altyapılardan birincisin hükümetler olduğunu belirten Kaspersky Satış Öncesi Mühendisi Aydın Can Fındıkçı, “İkinci sırada tehdit aktörlerinin finansal odaklı olmasından kaynaklı olarak bankalar var. Üçüncü sırada yine aynı sebeple finansal kuruluşlar yer alıyor. Diplomatik işletmeler, telekomünikasyon, eğitim sektörü,...

Siber saldırı ve siber savaş arasındaki farklardan bahseden SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, “Siber savaş bir devletin başka bir devletin bilgisayar sistemlerine, bilişim teknolojilerine veya ağlarına, internet bağları arasındaki herhangi bir noktaya hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere...

Bir akıllı aracın içerisinde birden fazla risk olduğunu belirten StrixEye Kurucusu Ömer Çıtak, “Ben bir akıllı aracı siber saldırı yöntemiyle bir şekilde zarara uğratmak istiyorsam sadece iki ihtimalim var. Birinci olarak sinyal bazlı ataklarda bulunabilirim. İkinci olarak IoT bazlı ataklarda bulunabilirim” dedi. RF sinyalleriyle çalışan bir...

Denizcilik sektörünün de diğer bütün sektörlerde olduğu gibi bilgi teknolojilerinin (BT) ve operasyonel teknolojilerin (OT) birleştiği bir sektör olduğunu dile getiren İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, “Verimliliği, etkinliği daha fazla arttırmak için OT ve BT teknolojilerinin giderek daha fazla entegre olmasını istiyoruz. Bunun...

LTE (4G) mimarisinde eNB isimli baz istasyonlarında çekirdek şebekeler arasında bir haberleşme olduğunu belirten Ulak Haberleşme A. Ş. Sistem Mühendisliği Müdürü Ali Akçay, “5G mimarisinde ise bir Cloud var. Yani fonksiyonlar fiziksel değil, sanal ve servis tabanlı. Yani mikro servis tabanlı mimaride fonksiyonlar dağıtık yapıda....