e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kani Hacıpaşaoğlu Tag

Siber savaşın, devlet veya devlet türü aktörler tarafından kritik altyapılara olan saldırılar olduğunu belirten CNK Global Consultancy Co. Direktörü M. Kani Hacıpaşaoğlu, sözlerine...

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Türkiye Bilişim Derneği’nden Kani Hacıpaşaoğlu, “Türkiye’de Yerlilik ve Milli Stratejideki Önemi” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.