e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Hibrit savaş: Sivil-asker ayrımının bulanıklaşması


Hibrit savaş: Sivil-asker ayrımının bulanıklaşması

7’nci e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde konuşan CNK Global Danışmanlık Direktörü M. Kani Hacıpaşaoğlu, ‘’Siber tehditler ve hibrit savaş-NATO temel bakış açısı’’ konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

M. Kani Hacıpaşaoğlu, tanım ve tabirleri doğru yapılmasıyla taşların yerine daha doğru oturacağını ifade etti. Bu noktada hibrit yani karma savaşın tanımına bakıldığında; ‘’Düzenli orduyla birlikte düzensiz silahlı grupların, askerle birlikte sivil halkın, askeri güçle birlikte askeri olmayan (ekonomik, sosyal, politik vb.) imkanların, sıcak çatışmasıyla birlikte şiddet içermeyen yöntemlerin kullanılması.’’ olduğunu söyleyen Hacıpaşaoğlu, hibrit savaşın en belirgin özelliklerinin yeni yüksek teknolojik araç ve yöntemlerin kullanımı ile sivil-asker ayrımının bulanıklaşması olduğunu vurguladı.

M. Kani Hacıpaşaoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Hibrit savaşa baktığımızda artık burada klasik bildiğimiz savaşla bunun dışında yer alan terör, sosyal medya, askeri olmayan diğer birimlerin karışımının oluşturduğu bir ortam. Aslında savaş bile demek ilk anda doğru olmayabilir çünkü bu sadece bizim bildiğimiz sıcak savaş dönemini değil onun öncesi kriz ve onun öncesi barış dönemini de kapsıyor hibrit savaş.’’

VİDEO: 690
BAŞLIK: Hibrit Savaş: Sivil-Asker Ayrımının Bulanıklaşması
KONUŞMACI: M. Kani Hacıpaşaoğlu – CNK Global Danışmanlık Direktörü
ETKİNLİK: 7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 26 Nisan 2023, Çarşamba
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara