e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Hibrit savaştaki kritik altyapılar nelerdir?


Hibrit savaştaki kritik altyapılar nelerdir?

Hibrit savaşın siber savaşları, medyayı, terörü, sabotajı ve benzeri unsurları içine alan bir kavram olduğunu söyleyen CNK Global Consultancy Co. Direktörü M. Kani Hacıpaşaoğlu, “Hibrit savaş faktörlerinin içerisinde siber savaş bunun en teknoloji ağırlıklı bölümünü oluşturuyor. Siber saldırılardan farklı olarak siber savaşlar, devlet ya da devlet benzeri kurumların kritik sektörlere, yani enerji, su, telekomünikasyon gibi yerlere yaptığı büyük, ağır, planlı saldırılardır” dedi.

Enerji, telekomünikasyon, barajlar, su, nükleer enerji, bankacılık, sağlık gibi sistemlerin bir ülkenin kritik altyapılarını oluşturan değerler olduğunu belirten M. Kani Hacıpaşaoğlu, “Bu sistemler zarar gördüğü taktirde toplumun düzenini, ekonomik düzenini, bütün sosyal düzenini ve can kayıplarına sebep olacak etkileri ortaya çıkaran bir yapı söz konusu olur” şeklinde konuştu.

VİDEO: 448
BAŞLIK: Hibrit Savaştaki Kritik Altyapılar Nelerdir?
KONUŞMACI: M. Kani Hacıpaşaoğlu – CNK Global Consultancy Co. Direktörü
ETKİNLİK: 4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 24 Eylül 2020, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara