e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Murat Şişman Tag

Uçaklardaki en kritik zafiyetlerinden ilkini; GPS, ILS, VOR, DME, SATCOM gibi radyo sinyalleri ile çalışan uçuş sistemlerinin oluşturduğunu belirten Pavotek Teknoloji ve Inovasyon Müdürü Murat Şişman, “İkincisi de In-Flight sistemleridir. Bunun zafiyeti internete bağlı olmasıdır. Ama en kritik zafiyet; uçağın yangınlara karşı korumasız olmasıdır. Uçakta...