e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Hüseyin Can Aksoy Tag

5’inci e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, bu yıl ‘’Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ teması ile 17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) binasında gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılması gerekenler, alanında uzman 17 konuşmacı tarafından...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerez kullanımına ilişkin yöntemleri e-Safe’e ile paylaştı. “12 AB üyesi ülke ve 6 farklı sektörden 167 kurumun web sitesinin incelenerek yapıldığı bir çalışma var” diyen Hüseyin Can Aksoy, bu çalışmaya göre bu web sitelerinin yüzde...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezler kullanımına ilişkin problemleri e-Safe’e ile paylaştı. Çerez kullanımıyla ilgili, kullanılan çerezlerin yazıldığı, çerezlerin türlerinin, amaçlarının ve sürelerinin belirtildiği, fakat rızanın alınmadığı bir aydınlatma yükümlülüğü ve rıza talebinden bahseden Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin tüm...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin açık rızanın taşıması gereken özellikleri e-Safe’e anlattı. Kişisel verilerin bir takım istisnaları olmakla birlikte yalnızca ilgili kişinin açık rızasıyla işlenebileceğini belirten Hüseyin Can Aksoy, rızanın veri işleme faaliyetinden önce, yani çerezler kullanılmadan tam...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün ne zaman, nerede, nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini e-Safe’e anlattı. Çerezlere ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün veri işleme faaliyetinden önce yapılması gerektiğini belirten Hüseyin Can Aksoy, “Kullanıcının veya abonenin, ilgili web sitesine...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerez politikasının, gizlilik politikası ve aydınlatma yükümlülüğü ile aynı olup olmadığını e-Safe’e anlattı. Gizlilik politikasının hangi tür verilerin hangi amaçlarla işleneceğine ilişkin olarak veri sorumlusunun belirlediği ilkeleri ifade ettiğini, çerez politikasının ise münhasıran çerezler vasıtasıyla...