e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ortak veri işleme amaç ve vasıtalarının belirlenmesi


Ortak veri işleme amaç ve vasıtalarının belirlenmesi

Ortak veri işleme amacının iki şekilde meydana geldiğini belirten Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, “Bunlardan ilki ortak karar almak suretiyle olabilir. İkincisinde ise, ortak karar alınmamıştır ama yakınsak kararlar verilmiş olabilir. Yakınsak kararlar; iki veri sorumlusunca verilen kararların birbirini tamamlar nitelikte olması demektir. Tarafların işleme faaliyeti diğeri ile ayrılmaz şekildedir ve her iki tarafında katılımı olmaksızın işleme mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“Amacın ortaklaşa belirlenmesi ise, veri sorumlularının birbirleriyle yakından ilgili veya birbirlerini tamamlayan amaçlar gütmeleri halinde de söz konusudur” diyen Aksoy, ortak veri sorumluluğundan söz edebilmek için amaçların yanında işleme vasıtalarının da ortaklaşa belirlenmesi gerektiğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Diyelim ki işleme vasıtaları bir taraf tarafından belirleniyor ve diğerine sunuluyor. Diğer tarafta bu vasıtaları kullanmayı tercih ediyor. Bu da bu kişileri ortak veri sorumlusu haline getirir.”

VİDEO: 565
BAŞLIK: Ortak Veri İşleme Amaç ve Vasıtalarının Belirlenmesi
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara