e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ortak veri sorumlularına ilişkin kurul kararı


Ortak veri sorumlularına ilişkin kurul kararı

23 Aralık 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun ‘Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında bir İlke Kararı’ verdiğini belirten Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, “Araç kiralama şirketleri, müşterilerinin kişisel verilerini bir yazılım vasıtasıyla işliyorlar. Bu yazılımla her türlü veriyi işlerken aynı zamanda olumsuz bir takım sorunlar ortaya çıktıysa (müşteri araca zarar verdiyse, kaza yaptıysa, ödemeye ilişkin problem çıktıysa) bunları da kaydediyorlar. Bu yazılım farklı araç kiralama şirketlerince de kullanılıyor ve bu işlenen verileri yazılımı kullanan tüm araç kiralama şirketleri erişebiliyor. İlgili kişiler, işlenen verilerinin diğer kişiler ile paylaşıldığından habersizler. Bu verileri çok sayıda kişi kullanabiliyor. Fakat ilgili kişiler, bu çok sayıda kişiye ulaşarak her birine haklarını ileri sürmek bakımından güçlük yaşıyorlar” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu nedenle Kurul diyor ki; araç kiralama firmaları, gerçek kişi müşterilerden kişisel verileri ilk elden toplayan veri sorumlularıdır. Ancak, yazılıma aktarılan kişisel verilere yazılımı kullanan diğer araç kiralama firmalarının da erişim sağlayabildiği ve veri üzerinde hakimiyetleri olduğu dikkate alındığında, kara liste kaydını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumluluğunun ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir.”

VİDEO: 571
BAŞLIK: Ortak Veri Sorumlularına İlişkin Kurul Kararı
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara