e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

GVKT’ne göre ortak veri sorumlusu


GVKT’ne göre ortak veri sorumlusu

Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GVKT) göre, işleme amaçları ve vasıtalarını ortak bir şekilde belirleyen iki ya da daha fazla sayıda veri sorumlusunun, ortak veri sorumlusu olarak kabul edildiğini belirten Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, “Birden çok aktörün yer alması,ortak bir veri işleme faaliyeti yapılması veya bir verinin bir diğer kimseye aktarılması bu kişiler arasındaki ilişkinin ortak veri sorumlusu olduğu anlamına gelmiyor” dedi.

Ortak veri sorumluluğundan söz edebilmek için bu kişilerin veri işleme amaç ve vasıtalarını ortaklaşa belirlemeleri gerektiğini söyleyen Aksoy, “Hatta taraflardan birinin işlenen verilere erişimin olmaması dahi onların ortak veri sorumlusu olmayacağı anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 563
BAŞLIK: GVKT’ne Göre Ortak Veri Sorumlusu
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara