e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ortak veri sorumlularının yükümlülükleri nelerdir?


Ortak veri sorumlularının yükümlülükleri nelerdir?

“GDPR’a göre; ortak veri sorumluları, özellikle veri sahibinin haklarının kullanımı ve aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili olarak Tüzük kapsamındaki yükümlülüklere uygunluğa ilişkin sorumluluklarını, aralarındaki bir düzenleme vasıtasıyla şeffaf bir şekilde belirler” diyen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, bu düzenleme çerçevesinde veri sahiplerine yönelik bir iletişim noktası belirlenebileceğini söyledi.

Bu düzenlemenin, ortak veri sorumlularının ilgili kişiler karşısındaki rollerini ve ilişkilerini uygun şekilde ortaya koyduğunu da dile getiren Aksoy, “Düzenlemenin mahiyeti de ilgili kişiye sunulmalıdır. Bu düzenlemede en azından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca hangi yükümlülüğün yerine getirilmesinden hangi veri sorumlusunun sorumlu olduğu belirtilmelidir” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 567
BAŞLIK: Ortak Veri Sorumlularının Yükümlülükleri Nelerdir?
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara