e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ortak veri sorumlularının sorumlulukları nelerdir?


Ortak veri sorumlularının sorumlulukları nelerdir?

Ortak veri sorumluluğunun, veri sorumluları arasında eşit bir sorumluluğun varlığı anlamına gelmediğini vurgulayan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, “Çünkü her bir veri sorumlusu veri işleme faaliyetine farklı aşamalarda katılabilir” dedi.

Her bir veri sorumlusunun, yasal bir veri işleme şartının varlığı ve verilerin, verileri paylaşan veri sorumlusu tarafından başlangıçta toplanma amaçlarına uygun olmayan bir şekilde işlenmemesini sağlama yükümlülüğü altında olduğunu da söyleyen Aksoy, “Ortak veri sorumluları arasında yapılan düzenlemeden bağımsız olarak, ilgili kişi Tüzük kapsamındaki haklarını her veri sorumlusuna karşı kullanabilir” şeklinde konuştu.

VİDEO: 569
BAŞLIK: Ortak Veri Sorumlularının Sorumlulukları Nelerdir?
KONUŞMACI: Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ETKİNLİK: 5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Mayıs 2022, Salı
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara